Thursday, January 15, 2009

UNDILAH BARISAN NASIONAL DI KUALA TERENGGANUwahai pengundi di Kuala Terengganu UNDILAH CAP DACING (BARISAN NASIONAL) untuk pembangunan yang menyeluruh dan seimbang. Undi PAS tak dapat apa-apa.

No comments: